Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır)  aşağıda bilgileri verilmiş olan Kriz Company – Doğukan Güngör (bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır) ile aşağıda bilgileri verilmiş olan -------------------------------------------- (bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde kurulmuştur.

 

SATICI BİLGİLERİ

 

Ticari Unvanı                       :  Kriz Company – Doğukan Güngör

 

Vergi Dairesi ve Numarası  :  Ümraniye - 41690087544

 

Adres                                   : Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:58 34692 Üsküdar/İstanbul

 

Telefon                                : 0 216 521 38 40

 

Faks                                     : 0 216 521 38 43

İnternet Sitesi                    : asyazihgir.com

 

Elektronik Posta                 : asyazihgir@gmail.com

 

 

ALICI BİLGİLERİ

 

İsim- Soyisim/Unvan           :  

Adres                                     : 

Telefon                                   :  

Elektronik Posta                   :  

 

ALICI, tüm talep ve şikayetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan tüm iletişim kanalları vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir.

 

    2. SÖZLEŞME'NİN KONUSU

 

İşbu SÖZLEŞME, ALICI'nın SATICI'ya ait https://www.asyazihgir.com uzantılı internet sitesi (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) vasıtasıyla fiyat, marka, model, özellik vb. bilgilerini inceleyerek elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

    3.SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

 

İşbu SÖZLEŞME ALICI tarafından, İnternet Sitesi’ndeki satın alma prosedürlerinin izlenerek siparişin oluşturulması, Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmesi, ödeme yapılmadan önce İnternet Sitesi’nde belirtilen SÖZLEŞME’ye konu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve teslimata ilişkin bilgiler ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgilerin incelenmesi ve ardından “Ödemeyi Onayla” seçeneğini tıklanması suretiyle bildirmiş olduğu elektronik posta adresine gelen siparişin alındığını gösteren onay maili üzerine kurulmuş sayılacaktır.

 

    4.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA ÜRÜNLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

SÖZLEŞME konusu ürün veya ürünler aşağıda detaylı bilgileri paylaşıldığı özelliklere sahiptir.

 

Ürün veya ürünlerin niteliği, miktarı, marka ve modeli, rengi, İnternet Sitesi’ndeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu SÖZLEŞME’de belirtildiği gibidir.

 

SATICI, İnternet Sitesi’nde ürünlere ve fiyat güncellemelerine ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

 

ALICI, İnternet Sitesi’nde ödemeyi onaylamakla SÖZLEŞME’ye konu ürün bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

 

4.1. Ödeme Şekli

 

ALICI aşağıda belirtilen Kredi Kartı ödeme aracıyla ödeme işlemi gerçekleştirecektir:

                       

            Banka Kartı/Kredi Kartı                                                  

            Havale/EFT vasıtasıyla       

 

 

4.2. Fatura Bilgileri:

 

Faturaya ilişkin bilgiler ALICI tarafından SATICI’ya bizzat bildirilmiş olup ALICI, aşağıda belirtilmiş olan fatura bilgilerinin doğru, tam ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder:

 

Fatura Adresi :

 

Kargo Ücreti :

0,00 TL

 

4.3. Teslimata İlişkin Bilgiler:

 

Teslimata ilişkin bilgiler ALICI tarafından SATICI’ya bizzat bildirilmiş olup SATICI işbu adrese ve kişiye SÖZLEŞME konusu ürün veya ürünleri teslim etmekle yükümlüdür. ALICI, aşağıda belirtilmiş olan teslimat bilgilerinin doğru, tam ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder:

 

Teslimat Adresi          : 

Teslim Edilecek Kişi  : 

 

    5.ÜRÜN VEYA ÜRÜNLERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. Genel Hükümler

 

5.1.1. Garanti

 

SÖZLEŞME’ye konu ürün veya ürünlerin garanti süresi teslimatın gerçekleştirilmesinden itibaren "1(bir) yıl"dır.

 

Parmak ölçüsüne uymayan, kırılmış / kargo hasarı olan, yanlış renk siparişler garanti kapsamına dahildir.

80 lb ve üzeri atışlar ile kırılan ürünler garanti kapsamına dahil değildir.

 

 

 

    6. TESLİMAT

 

SATICI, SÖZLEŞME konusu ürün veya ürünlerin gerekli teknik kontrollerini yapıp ürünleri tam, hasarsız durumda ALICI'ya teslim etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, SATICI ürün veya ürünleri ALICI’ya teslim etmeden önce ürün veya ürünlerin kutularını açabilir ve gerekli testleri gerçekleştirebilir.

 

ALICI, SÖZLEŞME’nin 4.3. maddesinde belirtilmiş olan teslimat adresini SATICI’ya doğru, tam ve eksiksiz olarak bildirdiğini kabul ve beyan eder.

 

SATICI, SÖZLEŞME’ye konu olan ürün veya ürünlerin siparişinin kendisine ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde ürün veya ürünlerinleri ALICI'nın yukarıda bildirmiş olduğu adrese SÖZLEŞME’de kararlaştırılan niteliklere uygun, tam ve sağlam olarak teslim etmekle yükümlüdür.

 

Ürün veya ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri vasıtasıyla ALICI’nın bildirmiş olduğu adrese ve ilgili kişiye teslim edilecektir. Yapılacak teslimat sırasında, ALICI’nın bildirmiş olduğu teslimat adresinde bulunan kişiye yapılan teslimatın ALICI’ya yapılmış sayılacağını kabul etmektedir.Teslimat anında ALICI veya teslimatın yapılması için SATICI’ya bildirmiş olduğu kişinin teslimat adresinde bulunmaması halinde SATICI, işbu SÖZLEŞME gereği yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmiş sayılacaktır.

 

SÖZLEŞME’ye konu ürün veya ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketinin vasıtasıyla ALICI’ya ulaştırılacaktır. SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketinin ALICI’nın bildirmiş olduğu teslimat adresinin bölge sınırları içerisinde şubesinin bulunmaması halinde, ALICI ürün veya ürünleri kendisine bildirilen şubeden teslim alacaktır.  

 

SATICI, stokta ürün kalmaması, teslimat problemleri gibi durumlar nedeniyle ürün veya ürünleri süresi içinde teslim edemezse bu durumu derhal ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

ALICI, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

ALICI’nın ürün veya ürünleri teslim almaması veya geç teslim alması halinde doğacak bütün zararlardan ALICI sorumludur.

 

Ürün veya ürünlere ilişkin bedellerin herhangi bir nedenle SATICI’ya ödenmemesi halinde, SATICI ürün veya ürünleri ALICI’ya teslim etme yükümlülüğünden kurtulur.

 

SATICI, SÖZLEŞME konusu ürün teslimatının imkansızlaştığı hallerde, bu durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde ALICI’ya yazılı olarak veya elektronik posta vasıtasıyla bildirir. Bu takdirde, ALICI siparişin iptal edilmesini, SÖZLEŞME konusu ürün veya ürünlerin varsa emsaliyle değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın bu durumda siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler, ALICI’nın SATICI’ya bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade edecektir.

 

ALICI, ürünü kargo şirketinden teslim alırken ürünü incelemeli ve ürüne ilişkin kargo şirketinden kaynaklanan herhangi bir hasar var ise ürünü kabul etmemelidir. Kargo şirketleri nedeniyle meydana gelebilecek gecikme, hasar görme gibi problemlerden SATICI sorumlu olmayacaktır.

 

ALICI’nın, ürün veya ürünlerin kendisi dışında üçüncü bir kişiye teslim edilmesi talebi varsa bunu yazılı olarak SATICI’ya bildirmelidir.

 

    7.CAYMA HAKKI

 

ALICI, 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin SÖZLEŞME'den cayma hakkına sahiptir. Bu süre, ALICI'nın gösterdiği adrese ürün veya ürünlerin teslim edildiği gün ile başlar. ALICI, SÖZLEŞME’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI, satışı gerçekleştirilmiş ürün veya ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde cayma hakkını kullanamaz.

 

ALICI, cayma hakkı bildirimlerinde “Cayma Bildirim Formu”nu SATICI’ya iletebileceği gibi yazılı olarak veya elektronik posta vasıtasıyla bildirimde bulunup iade edilen ürün veya ürünlerle birlikte ürün veya ürünlerin fatura aslını da SATICI'ya iletecektir.

 

ALICI, cayma hakkını SATICI'ya bildirdiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde cayma hakkına konu ürünleri SATICI'ya geri göndermek zorundadır.

 

ALICI’nın cayma hakkını kullanmak istemesi halinde, ALICI, ürün veya ürünleri, kutularının içerisinden çıkan “CİHAZ PAKETLEME” ekiyle de belirtilen şekilde paketlenmiş olarak SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri vasıtasıyla SATICI’ya ücretsiz olarak gönderecektir.

 

SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’nın ürün veya ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya herhangi bir masraf ya da yükümlülük getirmeksizin tek seferde iade etmekle yükümlüdür. SATICI, banka ve ALICI arasındaki prosedürlerden ve süreçlerden sorumlu değildir.

 

ALICI, cayma bildirimini aşağıdaki kanallardan birine yapacaktır:

 

 • Adres:  

 • Elektronik Posta:  

 

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller:

 

Yönetmelik’in 15. maddesi gereği aşağıda belirtilen hallerde cayma hakkı kullanılamaz:

 

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

 

 1. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

 

 1. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

 

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

 

 1. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

 

 1. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

 

 1. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,

 

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Yönetmelik’te belirtilen ancak bu madde kapsamında belirtilmeyen hususlarda da ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

 

    8.ÖN BİLGİLENDİRME

 

ALICI, işbu SÖZLEŞME’nin kurulmasından önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilen SATICI’nın adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası, adres, siparişi verilen ürün veya ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri ve tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda Ön Bilgilendirme Formu’nu teyit ettiğini kabul eder. Ön Bilgilendirme Formu, işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

    9.İLETİŞİM

 

Taraflar aralarındaki iletişimin işbu SÖZLEŞME’de belirtilmiş olan bilgilerle elektronik ortamda (İnternet Sitesi, elektronik postalar vb.) yapılacağını kabul ve beyan ederler.

 

    10.YETKİLİ YARGI MERCİİ

 

Bu SÖZLEŞME'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı tarafından yasa gereği her yıl tespit edilip Resmi Gazete’de edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan miktarlarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Instagram Simge